خط مشی اخلاقی و حرفه‌ای گروه اتوماسیون صنعتی استنسون

خط مشی اخلاقی و حرفه‌ای گروه اتوماسیون صنعتی استنسون​

خط مشی اخلاقی و حرفه‌ای گروه اتوماسیون صنعتی استنسون در قبال مشتریان و مصرف‏‌کنندگان:

مشتری و مصرف‏ کننده، مهم‌ترین صاحب حق در کسب‏ وکار ما است. هدف همه همکاران، تأمین رضایت و حقوق مشتریان است. با پای‏بندی به مسئولیت‏های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت همه حقوق مادی و معنوی آنان در همه شئون حرفه‌ای، هم‏ سوگند می‏‌شویم.

  • احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
  • اطلاع‏‌رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره‌ی مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏‌کنندگان است.
  • سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه‌ی خدمات و تحویل کالا، وجهه همت گروه اتوماسیون صنعتی استنسون است.
  • حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
  • انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
  • رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه داد‌ و‌ ستد ناروا را شرط کسب‏ و کار اخلاقی می‌دانیم.
  • پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
  • دیدگاه مشتری و مصرف‏‌کننده را ارج می‏‌نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تاکید می‏کنیم.
  • ارائه‌ی خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.
  • مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام گروه اتوماسیون صنعتی استنسون است.